Reddit Eğer tarih olur

[Devam Part-II] Dünden bugüne Covid-19

2020.10.18 23:05 ihatescho0l [Devam Part-II] Dünden bugüne Covid-19

[Devam Part-II] Dünden bugüne Covid-19
Bu post "Dünden bugüne Covid-19" listesinin devamıdır.
Listeye başlamadan önce ufak bir hatırlatma:
Pandemi başından beri meslek hastalığı olarak kabul edilmeyen Covid-19'un, meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için siz de imza verebilirsiniz.
Covid-19 geçirmiş kişiler isterse immun plazma bağışı yapabilirler.
Herkese iyi günler! Bu listede pandemi süresince hepimizin başından geçen olayları haber sitelerinden, Youtube, Twitter veya Ekşi Sözlük'ten linklerle sıralamaya çalıştım. Linklerini vermiş olduğum hiç bir görsel veya video bana ait değildir. Eksikler olabilir fakat belirtmeniz durumunda en kısa sürede düzenleyebilirim. Bilgisayarım çöktüğü için belirli bir süre ikinci postu düzenleyemedim bu yüzden herkesten özür dilerim.
Öyleyse kaldığımız yerden devam edelim:
Covid-19'un, meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için siz de imza verebilirsiniz.

Hasta ve Vaka

-29 Eylül
Murat Emir, 10 Eylül 2020 günü Turkuaz tabloda açıklanan 1.521 pozitif veri ile, Sağlık Bakanlığı'nın kendi sistemi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'nin 29.377 pozitif verisi arasında 20 katlık bir fark olduğunu açıkladı. 28 Temmuz 2020 gününe kadar "Vaka sayısı" verilen Turkuaz tabloda 29 Temmuz 2020 itibarı ile "Hasta sayısı" verilmeye başlandı.
Kemal Memişoğlu: Şunu ayırmamız lazım hasta kliniği olan kişi, vaka ise pozitif çıkan hastalığı bulaştırma riski olan veya hastalanma riski yüksek olan insan demek. Eğer semptomunuz olursa hasta oluyorsunuz.
-Silinirse diye ek kaynaklar:
-30 Eylül
• Fahrettin Koca, Murat Emir'in iddiasını tarih belirtilmediği ve arayüz farklılığından ötürü yalanladı. Murat Emir tarihin belirtildiğini gösterdi.
Türk Tabipleri Birliği, Fahrettin Kocanın açıklaması ardından sürecin şeffaf yönetilmediğini, gerçeklerin saklandığını söyledi.
Nevşin Mengü'nün olay ile ilgili haberi.
Fahrettin Kocanın bu açıklaması dış basına da yansıdı:
-The Telegraph
-Financial Times
-1 Ekim
• Fahrettin Koca'nın iddialara yönelik tweeti. Silinmesi gibi bir durum için:
Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.
https://preview.redd.it/fx3f2px4j9u51.png?width=600&format=png&auto=webp&s=0b55c9c902eb3c524df13040356fcbb2abf7c885
İngiltere, Covid-19 vakalarının ulusal sağlık örgütlerinden farklı şekilde tanımlanmasından dolayı Türkiye'yi "seyahat koridoru" listesinden çıkardığını belirtti.
• Murat Emir, 30 Ekim 2020 Fahrettin Koca'nın konuşmasının başında kullandığı ifade ve kendisine yönlendirilen soruya verdiği cevap sonucu "6 aylık yalan rüzgarı çökmüştür" dedi.
Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı "bilimsel kriterlere uyulmadığını itiraf etmiş oldu" diyerek istifaya davet etti.
• Türk Tabipleri birliği "Tıp biliminde Vaka ile Hasta aynı şeyi ifade eder." dedi.
• Doktor Şebnem Korur Fincancı "Vaka eşittir hasta." dedi.
-2 Ekim
• Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Sağlık Bakanlığından açıklama beklediğini belirtti.
-3 Ekim
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta verilerini uygun şekilde vermesi için çağrıda bulunan Dünya Sağlık Örgütüne teşekkür etti.
• Fatih Portakalın "Hasta - Vaka" açıklamaları üzerine özet niteliğinde videosu. Vaktiniz yoksa benim kritik bulduğum bölüm.

Asistan Hekimlerin Ağır Çalışma Koşulları ve Söz Verilen Ek Ödemelerin Yapılmaması

-3 Ekim / 6 Ekim
Sağlık çalışanlarına söz verilen ek ödemeler üzerinden şehir hastanelerinin elektrik, doğal gaz, su faturaları, ödendiği ortaya çıktı.
BULGU 6: Şehir Hastaneleri ile İlgili Olarak Döner Sermaye Bütçesinden Yapılan Bazı Ödemelere İlişkin Genel Bütçe ile Mahsup İşleminin Yapılmaması
Şehir hastanesi sözleşmelerine ekli EK-18’in 4.7’nci maddesinde, şirketin çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri, yemek hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri ile sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerini sunabilmesi için kullandığı doğalgaz, elektrik ve su tüketiminin İdare tarafından şirkete yapılan hizmet ödemelerinden mahsup edileceği hüküm altına alınmıştır.
Uygulamada, hastaneye ait elektrik, doğalgaz ve su giderleri döner sermaye bütçesinden, hizmet giderleri ise genel bütçeden ödenmektedir. Ancak, döner sermayeden ödenen elektrik, doğalgaz ve su ödemelerine ilişkin mahsup işlemi, genel bütçeden ödenecek hizmet ödemelerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla, genel bütçeden ödenen hizmet bedelinden düşülen tutar, bu tutarı gider olarak ödeyen döner sermaye bütçesine aktarılmamakta, genel bütçede kalmaktadır.
Bu durumda, döner sermaye bütçesine aktarılması gereken tutarlar genel bütçede kalmakta ve döner sermaye bütçesi aleyhine bir durum ortaya çıkmaktadır.
"Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmeleri 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu" (Sayfa 191pdf sayfası217 )
Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bakırköy Doktor Sadi Konuk asistan hekimler ağır çalışma koşullarının, keyfi uygulamaların düzeltilmesini istedi.
-Başka açılardan:
• Sağlık çalışanlarının 14 kat daha fazla risk altında olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği, “COVID-19 Meslek hastalığı kabul edilmelidir” dedi.
• Sağlık çalışanları "Adil ücret istiyoruz!" dedi.
Türk Tabipleri Birliği, 21 Ekim'de 2019 Sayıştay raporunu inceledi.


• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üç aşı için insan deneylerinin ilerleyen günlerde gerçekleşeceğini belirtti. Fakat grip aşısını dahil erişimde problemler yaşayacağımıza dair iddialar var. Vaktiniz varsa ve izlemek isterseniz yayının tam linki.
-Kapatılan aşı üretim enstitülerine dair çarpıcı bir haber.

Yüz Yüze Eğitim

Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatıldı. Fakat Sağlık Bakanlığının yayınladığı "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" incelendiğinde, sınıftan Covid-19 şikayetiyle hastaneye gönderilen öğretmen veya öğrenci test sonucunun pozitif çıkması durumunda tüm sınıfın yakın temaslı kabul edilip eğitime devam edileceği, 14 gün boyunca sınıftakilerin semptomlarının gözlenip, ateşlerinin ölçüleceği belirtiliyor.
-Aynı sınıfta 14 gün içerisinde ancak birden fazla pozitif hasta çıkması durumunda sınıf öğrencileri eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Yani özetle sınıftan bir Covid-19 vakası çıkması durumunda dersler devam edecek.
-Yönetmeliğin net bir şekilde açıklandığı video.
-Rehberdeki ilgili başlıklar ve sayfaları:
Aynı sınıfta eş zamanlı (14 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.
 • "88. OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR(Sayfa 455)"
 • "1. Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda; (Sayfa 457)"
-Diğer kaynaklardan haberler:

İlk Olgu 11 Marttan Önce Görüldüğü Hakkında İddia

-7 Ekim
• Daha önce 29 Eylül'de Turkuaz tablo'da "Hasta - Vaka" ayrımı yapıldığını belirten Murat Emir, ülkedeki ilk Covid-19 vakasının Şubat ayında görüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanlığı ilk hastanın 11 Mart'ta tespit edildiğini açıklarken, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci'nin imzası olan bir makalede Şubat ayında Mersin’de Covid-19 tanılı 24 kişinin tedavi altına alındığı yazıyor.
-İlgili makalenin özet kısmı haber linkinin sonunda bulunuyor, fakat makale sonrasında geri çekilmiş olmalı. Makalenin bir zamanlar var olduğuna dair başka kanıtlar:

• Sağlık Bakanlığı verileri son 1 ayda İstanbul'da sadece 1 kişinin öldüğünü iddia ediyor. Daha detaylı bir yazı Ekşi Sözlük'ten bir yazar tarafından hazırlanmış.
-Yazının kaldırılması ihtimaline karşı yazarın belirttiği bir kısım çarpıcı link:

-10 Ekim

Bir Ekşi Sözlük yazarı Fahrettin Koca'nın 1 saat ara ile gönderdiği birbiriyle çelişen tweetlerini derlemiş:
KİMLERE TEST YAPILACAĞI Bilim Kurulu’nun hazırladığı rehberle belirlenmiştir. Buna göre Türkiye olarak, semptomu olan kişilere test yapıyoruz. Kriteri apaçık olan bu testlerin sonuçlarını Dünya Sağlık Örgütü’ne aynı açıklıkla bildiriyoruz. Ölçüt ve sonuç DSÖ için güven vericidir.
Tweet linki
https://preview.redd.it/qlegteq6q7u51.png?width=600&format=png&auto=webp&s=5d76e2ad2ad37fabab04fecb25281298a5784c92

SON 3 HAFTA İÇİNDE, SALGIN TÜM TÜRKİYE’DE GERİLEDİ. 4 hafta önce ise, Ankara’da vaka sayısı İstanbul’un iki katına çıkmıştı. Şu an Ankara’da vaka sayısı, İstanbul’un yarısına inmiş durumda. Bu gelişmeyi, semptomu olmasa bile, testi pozitif olan herkesi izole ederek sağlıyoruz.
Tweet linki
https://preview.redd.it/ml988np1q7u51.png?width=600&format=png&auto=webp&s=ba3a2a5f7b1e545a0ce8219b210cade4dfd545d0
• Semptomu olmayanlara test yapılmıyorsa, semptom göstermese bile testi pozitif kişiler nasıl var olabilir?

-12 Ekim
• BBC Türkçe, Ankara’da yoğun bakım videosu yayınlandı.
• Prof.Dr. Kayıhan Pala 7 aylık Covid-19 pandemi sürecini değerlendirdi. Videonun tam linki.

"Bu ayın 15'inden itibaren bütün rakamları açıklayıp bildireceğiz."

• Ertuğrul Özkök'ün, 11 Ekim günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile röportajında bulunan "Bu ayın 15'inden itibaren bütün rakamları açıklayıp bildireceğiz" ibaresi gündemde büyük tepki çekti. Olayın net bir özeti için.
-Diğer kaynaklar:
- Fakat 14 Ekimde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yarından ittibaren açıklanan tabloda vaka ve hasta sayısını net olarak görebilecek miyiz?" sorusuna kesitsel taramalar ve saha çalışmaları sonuçlarının paylaşılacağını belirtti.
-Türk Tabipleri Birliğinin olayla ilgili 15 Ekim öncesi/15 Ekim sonrası.

-14 Ekim
• Recep Tayyip Erdoğan TBMM toplantısı'nda "Çoklu Baro Sistemi'nde yapıldığı gibi aynı çalışmayı Türk Tabipleri Birliği ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız." dedi.
-Fox Haberin değerlendirmesi.

-15 Ekim
Yoğun bakımlar asistan doktorlara yıkılmış durumda.

-16 Ekim
• Sağlık çalışanları Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden 110 sağlık çalışanı için saygı duruşu ardından, verilen sözlerin yerine getirilmesini tekrar istemek zorunda kaldılar.
• Türk Tabipleri Birliği hayatını kaybeden sağlıkçıları anıp, Covid-19'un sağlıkçılar için bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için çağrıda bulundu.
• Sağlık çalışanları zorlu şartlarının iyileştirilmesi için mücadele ederken, aynı gün içerisinde diyanet işleri cuma hutbesinde yurt içi ve yurt dışında yapılmakta olan camiler için para istedi. Üstelik 8 bakanlığın bütçesi diyanetin gerisinde kalmışken.
-Bundan tam iki gün önce Cumhur Başkanı İbrahim Kalın “Her gün koronavirüs testi oluyoruz.” demişti.
Yine aynı gün bir hasta yakını İstanbul Gaziosmanpaşa’da Aile Sağlığı Merkezi’ne saldırdı.
• Dr. Kayıhan Pala'nın Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerin şeffaflığı üzerine bir değerlendirmesi.

Açılan Sınıflarda, Açılmayanlara Göre Vaka Düşüşü

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hatta diğer sınıflara göre, başlamayan sınıflara göre, açılmayan yüz yüze eğitime göre de kısmen düşüşlerin olduğunu da biliyoruz" dedi. Nasıl olur da temassız bir şekilde ders işlenen online sınıfların, yüz yüze ders işlenen sınıflara göre olgu sayısı fazla olur?

-18 Ekim
• Türk Tabipleri Birliği, 18 Ekim günü içerisinde 5 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle can verdiğini belirtti.

• Bir Ekşi Sözlük yazarı, filyasyon ekiplerinin evlerine gelmesi gerektiği halde gelmediğini, ve ailesine kontrol için verilen onay kodunu telefonla alıp, evlerine gelmiş gibi sisteme giriş yaptığını belirtti.
-Yazarın ilgili tweeti.

-19 Ekim
• Recep Tayyip Edoğan'ın üniversitelerin yüz yüze eğitime dönmesi ile ilgili açıklaması.

16 Hasta Kobay Olarak Mı Kullanıldı?

• Murat Emir, 16 Hastaya bilinmeyen bir ilacın bilinmeyen bir yol ile verildiğini iddia etti.

DOLUYSA, BİNMEYİN!

• Minibüs şoförü, fiziksel mesafeye dikkat edilmeyişi eleştiren vatandaşa "O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin!" dedi.
• Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşa yalnızca "Dolmuşlar doluysa binmeyin" uyarısında bulundu.
DOLUYSA, BİNMEYİN! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun.

https://preview.redd.it/bp0e6nqsl7u51.png?width=601&format=png&auto=webp&s=689bb955733f1c3594b1fddb5203b896fa036182

Yetersiz Grip Aşısı

-20 Ekim
• Yetersiz aşı alımından dolayı, grip aşılarının dağıtımında puanlama sistemi uygulanacağı belirtiliyor. Şuan ki bilgilere göre ancak 5 puanı toplayabilen kişiler grip aşısı yaptırabilecek. 4 puan ve altı için ise bu sene aşı yok. Fakat aşıya ulaşmak için yalnızca 5 puan da yeterli olmayacak. Belirtilen düzene göre yeterli puanı toplayabilmiş risk grubundaki kişilerin özellikle 4 defa sağlık kuruluşlarına gidip gelmesi gerekiyor. Bu dönemeçli süreç virüsün bulaşma ihtimalini arttırmanın, riskli bireylerin hayatını daha da tehlikeye sokmanın yanı sıra sağlıkta şiddeti arttıracağı endişeler arasında.
-Başka kaynaklar:

-22 Ekim
• Türk Tabipleri Birliği, Ekim ayının başında Aile Hekimleri ile gerçekleştirdiği "Aile Hekimliği Pandemi Anketi" verilerini değerlendirdi.
• İnfluenza salgını tehdidine karşı daha önce uyarıda bulunan Türk Tabipleri Birliği "Kusursuz Fırtına” olasılığının giderek arttığını belirtti.
_____________________

Sağlık bakanlığı verilerine inanmak isterdim ama bu tür başlıklar gün geçtikçe artıyor:
* Donanımhaber'deki covid ölümlerine dair iddia.
* 14 eylül 2020 sağlık bakanlığı covid rezaleti.
* Türk Tabipleri Birliği Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı verilerin doğru olmadığına dair iddiası.
* Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığının verilerinin doğru olmadığını belirtti.
* Fahrettin Koca, belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını söyledi.
*2 ekim 2020 sağlık bakanlığı rezaleti.

Salgın öncesi veya esnasında istifa eden sağlık çalışanları için demediğini bırakmayanlar acaba asıl sorumluları da eleştirecek mi? Yoksa yine nefretinizi ölmek istemeyen, yalnızca yaşatmak isteyen sağlıkçılardan mı çıkartacaklar?
Gönderiyi sabitlediği için moderasyona çok teşekkür ederim.
submitted by ihatescho0l to svihs [link] [comments]


2020.07.23 20:49 Snoo-66431 Step 1 tecrübesi

Merhaba arkadaşlar Step 1 çalışmamı sizinle paylaşmak isterim;
 1. Sınıftayken USMLE’nin ilk defa ismini duymuştum, araştırmaya başladım. 5’in sonunda bir şekilde ABD’de observership pozisyonu ayarladım, amacım hem tatil yapmak hem de Amerika’yı görüp ona göre TUS ve USMLE arasında bir karar vermekti. Gittiğimde sistemlerini çok beğendim ve çalışmaya karar verdim. Oradayken FA aldım direk okumaya başladım. Tabi ne yapacağımı bilmiyordum tam olarak, dönem arkadaşlarımdan, çevremden kimse çalışmıyordu bu sınava. Bi yıl hem TUS dershanesine gittim hem de FA okudum, USMLE açısından çok verimsiz bir yıldı, karambole çalıştım.
Bu sene başında (2019 Ekim) anki, sketchy ve Reddit ile tanıştım. Sınavı geçen ay (2020 Haziran) aldım ve 249 puan aldım. Başlıca çalışma kaynaklarım: (Önem sırasına göre yazdım)
Çalışma takvimim:
NBME 13: 237 (Genelde düşük tahmin ediyor) UWSA 1: 251 UWSA 2: 251
Gerçek Sınav: 249
Tavsiyeler: - Excel’de biraz komplike bir çalışma rehberi oluşturdum. Günlük kaç saat neyden ne kadar çalıştığımı analiz ediyordum. Ne kadar kart çözmüşüm, kart başı kaç dakika ayırmışım, günlük ortalamam nedir, istenen tarihe bitirmek için günde ne kadar çözmeliyim vs. Motivasyonda baya faydası oldu aslında ve işleri planladığım vakitte bitirmemi sağladı. Ama biraz detay oldu. - Eğer görsel hafızaysanız Sketchy videolarına mutlaka bakmanızı tavsiye ederim, anki kartları da yapılınca çok akılda kalıcı oluyor ve pek çok şey kafada oturuyor. Eğer Sketchy’den memnunsanız Picmonic de denemenizi tavsiye ederim, o sadece hafıza metodu olarak işe yarıyor, biraz kuru ezber ama pek çok biyokimyadaki ezber hastalığı Picmonic sayesinde öğrendim. - En kötü çalışma dönemim sınava 2 ay kalaydı. Bu dönem ise en önemli kısım. Başladığım hiç bir şeyi bitiremedim; UW ve anki kartları elimde kaldı. Buna pek çok mazeret bulabilirim ama size tavsiyem deparı son 2-3 ayınızda atın önceden yaptığınız sıkı çalışma faydalı ama unutmaya açık, son aylarda yapılan sıkı çalışmanın sınava etkisi çok daha yüksek olur. Ben son aylarda ilk aylarda çalıştığım gibi çalışsaydım 260+ alabileceğim inanıyorum. - Günde 300 kart yaparak anki brosu bitirdim ama tekrarları günde 1500 karta ulaştığı için sürdüremedim. Buradan pek çok bilgi kaybım olduğuna inanıyorum. Kartlar bittikten sonra 15 gün- 1 ay tekrar kartlarını eritmek için zaman bırakılmalıydı. - Sınav öncesinden uyanık olayım diye fazla demli çay içtim. Bu da ilk 5 dk içinde mola verme ihtiyacı doğurdu ve ilk iki bloğumu etkiledi. Denemelerinizi gerçek sınav gibi yapın, kahvaltıdan verdiğiniz aralara, yediğiniz şeylere kadar. Sınavda beyaz ekran gözümü rahatsız etti ve tüm sınavı siyah ekranda çözmek zorunda kaldım ama hiç siyah ekranla deneme yapmamıştım. Bunun da beni negatif etkilediğini düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz varsa zevkle cevaplarım. Aynı zamanda Step2 için tavsiyelere ve yönlendirmeye açığım. İyi günler.
submitted by Snoo-66431 to UsmleTurkey [link] [comments]


2020.06.07 15:05 YasliOrmaninEfendisi Kılavuz

Zar

RP sunucumuza bir sistem getirmemizin amacı birisinin başkalarının rolünü mahvetmemesi içindir. Rollerde hem adil hem de gerçekçi sonuçlar çıkaracaktır.
Hikayenin veya karakterin seyrini değiştirecek şeyler için zar sistemi kullanılır. Zar, Discord sunucumuzda #zar-atma kanalında atılır. Örnek zar atma;
Akıntıtaşı Lordu vs Sör Longwaters: Akıntıtaşı Lordu sırası !roll1d20 +7 Kılıç Ustası
Komuttan önce neden zar atıldığı açıklanır. "roll" komutundan sonra gelen sayı kaç tane zar atılacağı, "d" komutundan sonra gelen ise kaç yüzlü olacağıdır. Eğer test için zar atılacaksa test olduğu açıklanması gerekir.
Postta, atılan zarın sonucunun rolü yapılırken belli cümle aralığına zarın sonucunun ekran kaydı koyulur.

Karakter Yaratma

Karakterinizin hikayesini ve becerilerini detaylıca yazdıktan sonra reddedilip çöpe atılmasını istemeyiz. Bu yüzden hem Discord sunucumuzdaki üyelerimiz ve yönetici ekibimiz hem de buradaki kuralların size yardımcı olacağını düşünüyoruz. Kuralları okuduktan sonra eğer başkalarından da yardım isterseniz yaratacağınız karakterin hem hikayesi hem de beceri seviyeleri daha verimli olacaktır.

Rol Yapma

RPnin geçtiği gün içerisinde rol gerçek hayatta saat 03.00'e kadar devam edebilir. Bu saatten sonra RP olarak bir gün geçmiş olur. Başka bir postta rol yapmak veya kendi rolünüzü yazmak istiyorsanız ilk olarak yaptığınız rolü bitirmeniz lazım.
Yazdığınız RPler Fail RP, META vb. sebepler haricinde silinmez, silinemez. Eğer silinmesini çok istiyorsanız moderatörlere başvurun ve bunu değerlendirmeye alalım. Kendiniz hiç danışmadan silerseniz cezalandırılırsınız. Robert, Üç Dişli Mızrak'ta Rhaegar'la savaşırken Rhaegar'ın "Ben Lyanna'yı kaçırmak istemedim." deyip RPyi silmesi gibi şeyler yaşanmaması için bu kural konulmuştur.

Reddit

"Daeron'un Laneti"

"FS 157 Yılının Beşinci Ayının Dördüncü Günü Sabahı"
"El Kulesi, Kızıl Kale, Kral Toprakları"


Kapıya iki kere sertçe vurdu, iki oldu, üç oldu. Belli ki acilen iletmesi gereken bir şey vardı.
YasliOrmaninEfendisi

Örnek bir RP: https://www.reddit.com/buz_ve_atesin_dunyasi/comments/h9c8q2/daeronun_laneti/
submitted by YasliOrmaninEfendisi to buz_ve_atesin_dunyasi [link] [comments]


2019.09.19 02:13 yumos Step 1 251 deneyim paylaşımı

Merhabalar, 251 puan aldığım step 1 için kişisel görüşlerimi ve deneyimlerimi içeren bir yazı yazmak istedim; okumak isterseniz buyrun oturun lütfen bir çay ya da kahve alın, çünkü biraz uzun olacak :)
not: Herkesin öğrenme şekli ve hızı farklı, herkesin temeli ve hedefi çok farklı. O yüzden bu süreçte hiç bir şablonu direk kabul etmemeye ve mutlaka ihtiyaçlarınıza yönelik çalışmaya dikkat edin. Birisi şu kaynak gerekli/gereksiz dediyse geçmişine(tus, mezuniyet zamanı, bilgi birikimini etkileyebilecek herhangi bir etken) ve aldığı puana bakın, o puanı hedefliyorsanız ve temeliniz o insana benziyorsa muhtemelen sizin için gerekli/gereksiz olabilir. Ben hiç bir kaynağa gerekli/gereksiz diye genelleme veremiyorum, sadece tus geçmişim de olduğu için popüler olan Kaplan konu anlatımı bana tıp fakültesine yeniden başlamak gibi geldi ve istemedim. Tüm kaynakları almadan önce mutlaka inceledim, bana katabileceklerine baktım, sorularla kıyasladım, içime sinerse aldım.
demografik özellikler ve kısa hikayem: * 2016 Nisan Tus (intörndüm) 55 puan aldım, 2016 eylülde yuvarlarsam 64 temel 63 klinik puanım vardı. (5. sınıfta temel bilimler ders + offline + tekrar, 6. sınıfta da genel tekrar yapmıştım, hiç soru çözmemek gibi bi hata yaptım o yüzden emeğimin karşılığını alamadım açıkçası ama aldığım puan da yetti bana) * step 1 e çalışmaya istifa ettikten sonra başladım. * gerçekten çok rahat, telaşsız, kendimi yormadan çalıştım çünkü sınavı almayı planladığım tarih çok uzak bir tarihti. O yüzden süreye baktığınızda daha kısa sürede daha yoğun ve odaklı çalıştığınızda benden daha yüksek alabilirsiniz. O yönde bir kıyasa girmeyin.
Çalışma programım ihtiyaçlarıma göre sürekli değişti. Ama genel olarak ikiye ayırabilirim;
1-2019 Ocak-2019 Haziran arası yavaş hazırlık dönemi * 2018 eylülde istifa ettikten sonra, Kaplan Soru Bankası kitabı aldım, içerisinde 850 soru vardı. 200 soru çözdükten sonra Ocak ayına kadar ara vermek zorunda kaldım diyebilirim. Ocak ayından Haziran'a kadar düzenli olarak günde 3-4 saatimi USMLE'e ayırdım. Bu dönemde Soru çözüp First Aid (FA)den ilgili konulara baktım, ayrıca FA 2 kez tekrar ettim. Nisanda Kaplan'ı bırakıp(%80inini bitirdim sanırım) Uworld'e geçtim. 40 soruluk testi 2 günde bitirebiliyordum.
2-Haziran-Temmuz-Ağustos dedicated dönemi; * Haftanın 5 günü günde 8 saat özenli düzenli çalışmayla geçti, günde mutlaka 40 soru UW çözdüm ve ağustos sonunda sınavı aldım. Dedicated döneminde günde 100 soru UW çözüp First Aid’i sadece referans olarak kullanan IMGler de var. Özetle bu dönemde esas olarak FA, Uworld ve biraz da Pathoma kullandım.
Kaynakları nasıl kullandım:
Uworld: yanıtlardaki her şıkkın açıklamasına kadar okudum, tüm soruları sınavdan 15 gün öncesinde bitecek şekilde çözdüm (1 kez) sonrasında sınava kadar da işaretlediğim sorulara tekrar baktım sınavdan önce. Eksiğimin fazla olduğu konulardan soru gelince açar FA'den ilgili konuya bir daha bakardım. Burada önemli nokta, soru ezberlemek soru çözebilmek değil, konuya hakim olmak. Çünkü bilgiyi test ediş şekilleri o kadar farklı olabiliyor ki; ancak güzel sindirilmiş bilgilerinizi sınavlarda kullabiliyorsunuz.
First Aid: 3 kez tekrar etmişim toplamda, 1 kez de soru çözerek bir yandan ilgili kısımlara bakmalı şekilde bitirmişim. İlgili konuda kendimi zayıf hissediyor ve üst üste yanlışlar yapıyorsam konuyu baştan tekrar ayrıntılı okuyordum. Yani ihtiyacınızı iyi belirleyin, ezberlemek değil gerçekten öğrenmek gerekiyor bu sınavda. (Mutlaka denk gelmişsinizdir, FA spot bir kaynaktır. Dikkatli olun. Mekanizmaya çok hakim değilseniz sizin için iyi bir kaynak olmayabilir, inanın kimseye Kaplan mı FA mı diye öneride bulunamam; ben bunu seçtim ama size hangisi iyi gelir bilemem) Mesela formül ezberleyemedim; kompliyans/elastisite, basınç ve hacim arasındaki mantığı öğrendim, creatinine clerance ve alakalı diğer formüllerin mantığını anlayınca soru içerisinde gördüğümde formülü hatırlamak gerçekten kolay oldu.
Pathoma: 1 kez videolarını izleyerek geçtim, 1 kez de chapter 1-2-3ü tekrar ettim. Patolojim zaten iyiydi, o yüzden çok eğilmedim ama Pathomaya bakamayacaksanız da ilk 3 chapter’a mutlaka ne yapıp edip zaman ayırın derim. Benim sınavımda pek Pathoma’nın bana kattığı yerlerden gelmedi, zaten bildiğim şeyler geldi ama buradaki öğrenciler nedense çok seviyor Pathoma’yı, özellikle de ilk 3 chapter çok önemseniyor. Belki bir çok insanın sınavında FA ve UW kapsamadığı, pathomanın kapsadığı şeyler soruluyordur diye ona şans verdim.
Boards and Beyond: eksik olduğum konularda kullandım, genelde yemek yaparken veya evi temizlerken dinlemeye vaktim oldu, çok vakit ayıramadım ama eksiğimi kapatmada güzel anlatımı sayesinde yardımcı oldu. Kendisi kardiyolog olduğu için kardiyolojiyi çok iyi anlatıyor. Nörolojide 4ler kuralını anlattığı videosunu izlemeden sınava girmeyin derim o derece işinizi kolaylaştıran bir video: brainstem: rule of 4s
Youtube: zayıf olduğum konularda yemek yaparken veya yerken videolara baktım; solunum fizyolojisinden tutun da virüslere kadar her konuda çok güzel ingilizce kanallar var. Çok faydasını gördüm ama güncel ve usmle odaklı olmasına dikkat edin. Benim kullandığım bazı favori kanallarım bunlardı; - Nabil Ebraheim (anatomi-ortopedi) - DirtyUsmle (random ihtiyacım olan konularda) - Armando Hasudungan (yine random ama bazen çok yüzeyel bazen çok güzel anlatıyor) - Ninja Nerd Science pulmoner fizyoloji ve lipid metabolizması ile ilgili videolarını sevdim. - Speed Pharmacology bazı videoları yine güzel
USMLE content outline: sınav merkezinin yayınladığı, steplerde bu konulardan soruyoruz dediği liste. bakmadan girmek ayıp olur dedim ve sınavdan 1 ay önce google sayesinde epey şey öğrendim. link
Etik-Epidemiyoloji-Sağlık sistemi: çok kolay sorular çok kolay kayıp gidiyor elimizden. Uworld’ün ayrıca bu başlıkta sattığı soruları da var, onlar yararlı diyorlar ama size komik bir şey söyleyeyim ben tamamen unuttum onu. Outline’da geçen konulara internetten baktım, UW soruları ve FA de yardımcı oldu, ama keşke biraz daha eğilebilseydim sınavdan çıkınca direk 4-5 sorunun buradan kaçtığını anlamıştım.
Anki: (ayrıntılı bilgi için youtube ve step 1 subredditine göz gezdirebilirsiniz) mikrobiyoloji ezberimde çok yardımcı oldu. 1000 kart civarında vardı, hazır internetten indirmiştim, muhteşem mikrobiyoloji ezberletti, ilgili ANKI destesini olgunlaştırdıktan sonra mikrobiyoloji sorusu kaçırmaz oldum. yıllar önce bana deseniz ki sen bi zaman gelecek mikrobiyolojiyi bu kadar iyi öğreneceksin; güzel rüya derdim. (lolnacotrop ve zanki karışımı bir şey kullandım)
Anatomi: klinik önemi olmayan bir şey sormuyorlar, yanlış yaptığım sorulara iyi çalışıp ek olarak Dorian anatomy deck kullandım. Bazı sınavlar anatomiden çok soruyor bazıları neredeyse hiç; benimkinde çok az soru çıkmıştı şansıma. O yüzden burdan gol yememeye de dikkat etmeli aslında.
Reddit step 1: bu süreçte mutlaka sık sık girip güncel ve önceki gönderileri ve yorumları okumanızı öneriyorum. Step’e dair ne varsa buradan öğrendim, çalışma planım bu reddit sayesinde oluştu, kaynaklara onların sayesinde karar verdim; bu subredditte hem yerli öğrenciler hem de yabancı mezun/öğrenciler step deneyimlerini paylaşıyor ve birbirlerine çok yardımcı oluyor. Başka steplerin de subredditleri mevcut. Muhteşem bir bilgi paylaşımı var, inanılmaz. Ama direk soru sormak yerine bir süre okuyun, eski gönderilere de bakın. Bazen insanlar defalarca aynı şeyler sorulunca normal olarak bıkıp yanıtlamıyor. step1
denemeler: çözümlerine iyi ve dikkatli bakmanın yanı sıra sık hata yaptığım ve ekstra tekrar etmem gereken konuların listesini çıkarır; sonraki denemeye kadar da günde 1 saatimi ayırıp o listeyi eritmeye çalışırdım.
UWSA’lar genelde overpredict ediyor, yeni NBME’ler(20-21-22-23-24) underpredict ediyor deniliyordu step 1 subredditinde. Çok fazla kişi NBME18in tam sınavda aldığı puanı tutturduğunu yazmıştı. Bunun sebebi yenilerin başta UWSAların sonda çözülmesinden olabilir çünkü NBME diyor ki siz bu denemeden 1 hafta içerisinde sınava girerseniz alacağınız puan +-13 puan aralığında olacaktır diyor. (evet geniş ve korkunç bir aralık o ayrı) denemelerin hepsini almanıza gerçekten gerek olmayabilir, ben abartmış olabilirim, ille de bir öneride bulun derseniz; NBME 18’i ve UWSA’ları mutlaka, mümkünse de 20-24lerin arasından da birini önerebilirim.
Prediktif değer neden önemli? çünkü hedefinize ulaşma ihtimaliniz düşükse sınavı erteleyebiliyorsunuz. Denemeler sadece gelişimi görmek değil, bence sınavı erteleme kararı vermede de çok işe yarıyor.
2018 yılında reddit step 1 grubunda yapılan anketle bir skor prediktörü geliştirildi. linki bu: (bulamadım, bulunca koyacağım buraya) bu prediktörde eski NBMEler ve bir de şu an yayında olan 18 var. Ben yeni NBMEleri çözdüm ama yine de prediktöre sanki eskilermiş gibi yazdım ve *%95 CI ile alt sınır 243, üst sınır 260; ortalama da 252 puan olarak bir tahminde bulundu yani aslında 1 puan farkla bildi. Kim 260 üzeri istemez ki? Benim de hayalim oydu ama bu puan da beni bu yolculukla çok rahatlatır diye düşünüyorum. maalesef silinmiş.
Kişisel görüşlerimin yer aldığı, size herhangi bir garanti asla vermeyen, örnekler havuzunda sadece 1 veri olarak yazdığım bu uzun gönderiyi okuduysanız, umarım vaktinizi ayırdığınıza değecek bir yardımım dokunmuştur. Teşekkür ederim.
Lütfen istediğinizi sorun
Edit1: tıp fakültesi öğrencileri fakülte sınavlarında da aslında yukarıda saydığım bazı kaynakları kullanabilir; mesela şimdi öğrenci olsaydım youtube da ingilizce videolardan anatomiyi, fizyolojiyi bir çok şeyi çok daha kolay sindirebilirmişim. Ya da Anki flashcard sistemi sayesinde fakültenin benden istediği ezberi yapabilirmişim. Eğer öğrenciyseniz, usmle düşünmüyorsanız bile, Anki flashcard sistemini araştırın derim; muhteşem ezberletiyor. Edit2: çalışma saatlerimden bahsederken verdiğim araları saymıyorum. zaten tüm süreç boyunca pomodoro tekniği ile çalıştım; UWorld 560 pomodoro ile bitmiş; First Aid tekrarları 128-130 pomodoro sürmüş. (1 pomodoro 25 dk ediyor) bazen konuyu anlamak için izlediğim videolar veya ek bakınmalarım da bu sürelere dahil olduğundan size fazla görünebilir.
submitted by yumos to UsmleTurkey [link] [comments]


#AklımAlmaz - Vice ZEYNEP TURAN TWİTBURC 2019'da Evlilik Tarihleri 3 oğlan, 1 kıza miras taksimi nasıl yapılır? Muhabbet Kuşu Ne Zaman Yeme Düşer Kimdirmi Allahın Orduları - MEHDİ Aleyhissalam Hindi Zahra - Beautiful Tango (Unplugged) - YouTube YERÇEKİMİ NASIL OLUR.... İstiklal Mücadelesi, Sizden Kurtulmanın adı olur Metro last light KOLAY KURULUMU+CRACK+İNDİRME+2019 Lahit İçinden Ne Çıkar? Hazine Olur mu?

 1. #AklımAlmaz - Vice
 2. ZEYNEP TURAN TWİTBURC 2019'da Evlilik Tarihleri
 3. 3 oğlan, 1 kıza miras taksimi nasıl yapılır?
 4. Muhabbet Kuşu Ne Zaman Yeme Düşer
 5. Kimdirmi Allahın Orduları - MEHDİ Aleyhissalam
 6. Hindi Zahra - Beautiful Tango (Unplugged) - YouTube
 7. YERÇEKİMİ NASIL OLUR....
 8. İstiklal Mücadelesi, Sizden Kurtulmanın adı olur
 9. Metro last light KOLAY KURULUMU+CRACK+İNDİRME+2019
 10. Lahit İçinden Ne Çıkar? Hazine Olur mu?

İstiklal Mücadelesi, Sizden Kurtulmanın adı olur https://www.alaturkaonline.com/istiklal-mucadelesi-sizden-kurtulmanin-adi-olur İstiklal Mücadelesi, Sizden K... eğer bir gün olur kalemim biterse, ölüm kapımı çalacak [verse 2] yirmi yaşımda bir tarih oldum en ufak dertleri dahi yoktu kalk artık olgun adam aldı force'ı yine rahatım olsun Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Eğer Allah'ın dostları Allah için savaşa girmekten korkarlarsa o zaman Allah'ın yardımı onların üzerine tecelli edemez. Allahû Tealâ diyor ki: merhabalar arkadaŞlar ben yusuf furkan ŞengÜl metro last light kurulumu+crack nasil yapilir onu gÖrÜcez İndİrme lİnkİ aÇiklamada! ben pc kuruyorum hemde vİde... Cevap: Eğer dinimize uyularak taksim yapılacaksa, 2'şer hisse erkeklere, 1 hisse'de kıza verilir. (3x2=6+1=7'ye bölünecek.) Kıza, her bir nesneden 1/7 (yedide bir) hisse verilir. Herkese merhaba; 2019 yılının önemli tarihleriyle yine karşınızdayım. Evlilik kararınızı Güneş ve Ay pozisyonlarını göz önünde bulundurarak alın. Eğer gökyüz... Eğer yerçekimi biraz fazla olsaydı ayağınızı yerden kaldıramaz ve yürüyemez idiniz onun için bunu düşünen yüce Allah'a hamdolsun. Yerçekimi.. Yerçekimi nasıl olur.. Lahit içinden ne çıkar? Hazine altın define olur? Lahitleri kısaca 3 gruba ayırabiliriz. İlk grup lahitler genelde asker yada devlette görev almış düşük rütb... Ve 25-30 gün arası kendini Kurtarmış olur Yeme düşerler Eğer Tarih Tutamıyorsak Çok Basit bir Yöntem ile de tespit edebiliriz Yavru Eğer Tünekde durabiliyorsa Bilinki kendini ... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.